fredag 26 mars 2010

Märkets fyr

"Märket ligger norr om Ålands hav och väster om Åland. Skäret som är cirka tre hektar stort, är delat mellan Finland och Sverige i två halvor av ungefär lika storlek. Märket är enligt en rad källor världens minsta ö med delat territorium i öppet hav. Felaktigt brukar den fransk-nederländska ön Saint Martin/Sint Maarten i Karibien anges som den minsta ön med delat territorium men den är avsevärt större än Märket.

Det finländska territoriet tillhör Hammarlands kommun. Den svenska delen ligger i sin tur på gränsen mellan Norrtälje kommun och Östhammars kommun, i Stockholms respektive Uppsala län.
I Södra Kvarken går inloppet till Bottenhavet mellan Märkets fyr och fyren Understen 6,5 distansminut väst-syd-väst därom. Avståndet mellan märket och det åländska Signilskär i syd-ost är 7,5 distansminut.

Märkets fyr byggdes på ryskt initiativ 1885, men låg fram till 1980-talet på svenskt territorium. Den har aldrig administrerats från Sverige eller uppfattats som svensk. Den nya gränsdragningen som ratificerades 1985 innebar att fyren och området i dess omedelbara närhet blev finskt territorium och ett motsvarande område av den finska delen av skäret blev svenskt. Man ville inte ändra ländernas areal och inte heller deras kustlinje (av fiskeskäl), så gränsen blev lite krokig.
Passkontroll har aldrig funnits på Märket. Ön har inte heller varit så välbevakad av gränskontroller överhuvudtaget. Men betydelsen av gränsen har växlat under årens lopp. Idag är inte gränsfrågan på Märket speciellt komplicerad då både Sverige och Finland är med i EU och dessutom ingår i Schengensamarbetet..."

(wiki) Läs mer.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida